Your browser does not support JavaScript!
會計室

業務職掌  

會計主任 王泳萍         23412822#35

工作項目:

1.綜理會計業務(預算、決算、統計等)

2.宣導會計理念。

3.協助校務發展。

4.監辦採購招標業務。

5.其他臨時交辦事項。


會計佐理 蔡小姐         23412822#59

工作項目:

1. 協辦年度概算、預算之編製及預箱控帳等

2. 協辦傳票及付款憑單之編製及收支憑證整理裝訂。

3.協辦原始憑證等之審核。

4.協辦會計報告及統計報表之編製。 

107年2月會計月報 [ 2018-03-08 ]
106年度決算報告 [ 2018-02-13 ]
107年1月會計報告 [ 2018-02-13 ]
107年度法定預算書 [ 2018-01-30 ]
106年12月會計月報 [ 2018-01-12 ]
106年11月會計月報 [ 2017-12-12 ]
106年10月會計月報 [ 2017-11-14 ]
106年9月會計月報 [ 2017-10-11 ]
106年8月會計月報 [ 2017-09-12 ]
107年度預算書 [ 2017-08-31 ]
106年7月會計月報 [ 2017-08-31 ]
105年度決算書 [ 2017-08-11 ]
105年度法定預算書 [ 2017-08-11 ]
104年度決算書 [ 2017-08-11 ]
104年度法定預算書 [ 2017-08-11 ]
106年5月會計月報 [ 2017-08-11 ]
106年6月會計月報 [ 2017-08-11 ]
106年度法定預算書 [ 2017-08-11 ]
106年2月會計月報 [ 2017-08-11 ]